Werkvergunning

De harde les die de Koninklijke/ Shell Groep vorig jaar leerde met het olieplatform Brent Spar, heeft een ongekend scherpe eis toegevoegd aan de regels die de maatschappij wil hanteren voor haar activiteiten overal ter wereld. In een toespraak over “uitdagingen in het volgende millenium” noemde ir. Jan Slechte, president-directeur van Shell-Nederland begin deze week drie doeleinden, die de maatschappij zich moet stellen in de veranderende wereld. Twee daarvan zijn niet nieuw of verrassend: een bedrijfsvoering van topklasse en meer profes-sionaliteit en eigen verantwoordelijkheid voor het personeel in de nieuwe, platte organisatiestructuur van Shell.

De derde goal kan een grote belemmering betekenen voor investeringen in een groot aantal landen waar olie, gas en kolen vandaan komen. Shell wil een 'werkvergunning' van de hele maatschappij waarin zij werkzaam is verdienen, “een ongeschreven, maar zeer expliciete toestemming van de samenleving” die veel verder gaat dan alleen de voorschriften die de overheid stelt. Andere belanghebbenden, zoals klanten, milieu- en consumentenorganisaties, buren en het eigen personeel krijgen inspraak in de normen en waarden waaraan het concern zich zal moeten houden.

Voor het afzinken van de Brent Spar had Shell alle overheidsvergunningen, maar zij faalde bij het verkrijgen van een license to operate van de samenleving. Zo'n dramatische fout zal in het nieuwe beleid dat Jan Slechte lanceerde, worden voorkomen. Maar hoe zal Shell aan zo'n werkvergunning kunnen komen in landen als Nigeria waar de overheid alleenheerser is en het verzet van het volk doorklinkt door grootscheepse sabotage van olie-installaties?

    • Theo Westerwoudt