Prijzen in januari met 0,4 procent gestegen

DEN HAAG, 9 FEBR. In januari zijn de prijzen met 0,4 procent gestegen ten opzichte van december. De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere gemeentelijke heffingen. Daarnaast hebben de introductie van de regulerende energiebelasting en BTW-wijzigingen een inflatoir effect.

Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

In januari waren de prijzen gemiddeld 1,9 procent hoger dan in januari 1995. De inflatie toont de afgelopen maanden een stijgende tendens, want in december bedroeg de inflatie 1,7 procent en in november 1,6 procent.

De tarieven van consumptie-gebonden belastingen en van overheidsdiensten zijn voor de consument in de eerste maand van dit jaar met 2,8 procent gestegen ten opzichte van december 1995. Het gaat hierbij met name om gemeentelijke heffingen zoals onroerende-zaakbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing, hondenbelasting. Uit de CBS-cijfers kan worden afgeleid dat de tarieven van deze heffingen vorige maand gemiddeld met ruim zes procent zijn gestegen.

Vooral de prijzen voor elektriciteit en gas zijn gestegen, met respectievelijk 11,5 en 4,0 procent. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de invoering van de regulerende energiebelasting op brandstoffen. Deze belasting is per 1 januari 1996 ingegaan en zal in 1997 en 1998 stapsgewijs worden verhoogd.

Verder zijn alle diensten op het gebied van telefonie met ingang van 1996 belast met het normale BTW-tarief van 17,5 procent. Voorheen was een deel van deze diensten hiervan vrijgesteld. De BTW-wijziging wordt voor een deel, namelijk circa tien procent, doorberekend aan de consument.