Personeel Sabena weer aan het werk

BRUSSEL, 9 FEBR. Na drie dagen staken zijn de werknemers bij de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij Sabena vanochtend weer aan het werk gegaan. De vakbonden rekenen erop, dat de raad van commissarissen van Sabena binnenkort met een “initiatief” zal komen om de onderhandelingen over looninlevering en werktijdverlenging weer vlot te trekken.

Het opschorten van de stakingsactie volgde op ingrijpen van de Belgische minister van Tewerkstelling, Miet Smet. Sabena is voor bijna 50 procent in handen van Swiss Air. Gisteren nam Smet contact op met de Zwitserse commissarissen. Daaruit heeft ze begrepen dat de raad van commissarissen, die volgende week woensdag bijeenkomt, “een signaal” zal geven dat de vakbonden voldoende vertrouwen geeft om aan de onderhandelingstafel terug te keren, aldus Smet.

De minister noch Sabena wilde vanochtend vertellen wat dat signaal zal inhouden. De meeste speculaties gaan in de richting van een terugtreden van directievoorzitter Pierre Godfroid als CAO-onderhandelaar namens Sabena. Vooral het eenzijdig opzeggen van alle CAO's bij Sabena heeft kwaad bloed gezet bij de bonden. De doortastende Godfroid is daarbij het mikpunt geworden van alle kritiek. Hem wordt autoritair gedrag verweten en te weinig respect voor de sociale overlegtraditie.

Minister Smet haalde gisteren in het parlement uit naar zowel Sabena als de bonden. “Beide partijen verspreiden systematisch onjuiste informatie”, zo beschreef ze de verziekte sfeer bij de luchtvaartmaatschappij. Het eenzijdig opzeggen van CAO's is volgens haar “ongebruikelijk en abnormaal”, evenals het uitroepen van stakingen zonder de aanzeggingsprocedure te respecteren.

Intussen is de afgelopen dagen voor het eerst in de geschiedenis van Sabena een actie van werkwilligen op gang gekomen. Naar schatting 800 à 900 werknemers hebben petities ondertekend waarin de staking wordt veroordeeld en waarin wordt gewezen op de schadelijke gevolgen voor Sabena. De redacties van dagbladen, radio en televisiestations worden sinds gisteren via de fax bestookt met de petities van de werkwilligen.