Nawetenschap

Effectenhandel met misbruik van voorwetenschap is zo gecompliceerd, dat geen enkel onderzoek van justitie tot op heden de eindstreep heeft gehaald, althans tot een veroordeling van boeven heeft geleid.

In korte tijd sneuvelden zaken tegen ex-topondernemer Joep van den Nieuwenhuyzen (Begemann) en tegen de voormalige top van Borsumij Wehry. En er zijn nog maar weinigen die geloven in de 'goede' afloop in de HCS-voorkennis-affaire. De complexiteit schreeuwt om eenduidigheid in het begrippenkader rond misbruik van voorwetenschap. Maar daarbij wordt het de eenvoudige sterveling niet makkelijker gemaakt.

Zo introduceerden de advocaten Spigt en Hoff in de Borsumij-affaire het begrip misbruik van 'voorwillenschap' om aan te geven dat de top van het handelshuis concurrent Stokvis wel 'wilde' overnemen, maar daarover nog geen besluit had genomen en dus niet over strafbare wetenschap beschikte.

Het ingenieursbureau Fugro en de beurs maakten het deze week nog bonter in een persbericht over de afsluiting - zonder resultaat - van een beursonderzoek naar handel met voorkennis bij Fugro. Dat onderzoek was ingesteld naar aanleiding van een tegenvallend halfjaarbericht “en de daarop volgende daling van de koers”. Maar hoe kan er nu voorkennis zijn na het uitgeven van een bericht?

“Ik weet ook niet waarom dat er staat”, zegt bestuursvoorzitter Kramer van Fugro, de beurs heeft die passage geautoriseerd. De beurswoordvoerder vraagt het even na bij het controlebureau. Ja, zegt de beurswoordvoerder, die passage is correct. Het begrip misbruik van 'nawetenschap' is geboren. Het wachten is enkel nog op de introductie van het begrip misbruik van 'nawillenschap'. Ik wilde wel misbruik maken, maar vergat te handelen. Kan ik ergens schade claimen?

    • Jaco Alberts