Kardinaal Johannes Willebrands

Kardinaal Johannes Willebrands is gisteren onderscheiden met het Sint Maartenkruis voor zijn volhardend streven naar verbetering van de verhouding tussen de Oud-Katholieke en de Rooms-Katholieke Kerk. Willebrands was van 1969 tot 1989 president van het pauselijk secretariaat (later de pauselijke raad) voor de bevordering van de christelijke eenheid. Van 1976 tot 1983 was hij ook nog aartsbisschop van Utrecht. Willebrands, geboren in het Westfriese Bovenkarspel, werd in 1989 bij gelegenheid van zijn 25-jarig bisschopsjubileum onderscheiden met het Grootkruis Oranje Nassau. Daarnaast bezit hij vele eredoctoraten, onder meer van Leuven (België) en Lublin (Polen).