Juppé: in het jaar 2000 biobrandstof verplicht

PARIJS, 9 FEBR. Franse auto-brandstof moet in het jaar 2000 gedeeltelijk bestaan uit biologisch vriendelijke bestanddelen, afkomstig uit bieten, graan, koolzaad en zonnebloemen. Met deze milieu-vriendelijke mededeling heeft premier Alain Juppé vooral de boerenstand een groot plezier gedaan.

De bekendmaking viel een dag nadat bekend was geworden dat de Franse regering intern hevig strijdt over het wetsontwerp 'Schone Lucht'. President Chirac heeft een dergelijke wet beloofd, maar de minister van milieuzaken, Corinne Lepage, is de afgelopen maanden gestuit op grote tegenstand van de ministeries van Transport en Financiën. Met name haar poging de fiscale bevoordeling van vervuilende diesel te beëindigen is totaal mislukt. De oliemaatschappijen moeten diesel importeren en loodvrije benzine exporteren als gevolg van het grillige accijnsbeleid. Zij wijzen er op dat bio-brandstof drie keer zo duur is als gewone.

Juppé bracht zijn bekendmaking gisteren als een groen antwoord op de opnieuw opgelaaide zorgen over de luchtvervuiling. Vooral in grote steden als Parijs en Lyon is die direct verantwoordelijk voor enige honderden vroegtijdige doden per jaar, bleek deze week uit onderzoek. De milieu-organisaties hebben echter tamelijk sceptisch gerageerd. In de Verenigde Staten wordt met deze mengbrandstoffen gewerkt in verschillende steden. Daar ziet men naast een daling van de zwaveloxyden een stijging van de stikstofoxyden. Bovendien vreest men vervuilende landbouwpraktijken. Onder meer in Grenoble rijden al met zonnige bloemen beschilderde stadsbussen op bio-brandstof.

De Franse landbouwstand hoopt met deze 'groene' brandstofcomponent een nieuwe rentabiliteit te vinden voor landbouwgrond die op Europees bevel is braak gelegd om een eind te maken aan de agrarische overproduktie. Het is geen toeval dat premier Juppé het nieuws op een groot boerencongres heeft gebracht: president Chirac heeft altijd nauwere banden onderhouden met de landbouwwereld dan met de milieu-beweging.

    • Marc Chavannes