Heropening staatslening brengt 5,2 miljard op

AMSTERDAM, 9 FEBR. Met de heropening van de staatslening van 6,25 procent per 1998 heeft het rijk 5,2 miljard gulden binnengehaald. Dit heeft het ministerie van Financiën gemeld. De opbrengst is iets hoger dan het Agentschap van Financiën, dat voor het rijk de kapitaalmarktoperaties verzorgt, had verwacht en kan zorgen voor een besparing van 200 miljoen gulden op rentebetalingen door het rijk in de periode tot en met 1998.

Minister Zalm wil met de opbrengst van de staatslening, die in 1998 afloopt, oude onderhandse leningen vervroegd aflossen. Die leningen, waarvan het merendeel ook rond 1998 afloopt, stammen uit het midden van de jaren tachtig en zijn afgesloten tegen rentepercentages van tussen 7,5 en 8 procent. De boete die Financiën betaalt voor de vervroegde aflossing weegt ruim op tegen het rentevoordeel dat in de resterende 2,5 jaar kan worden gehaald door de 6,25 procents-staatslening te heropenen. Het effectieve rendement op die lening bedraagt nu 4,1 procent. Het Agentschap raamde vorige week per miljard gulden aan vervroegde aflossing en herfinanciering per saldo 37,5 miljoen gulden te besparen. Met het bedrag van 5,2 miljard dat deze keer is binnengehaald, komt de raming voor de besparing op een kleine 200 miljoen gulden.