Generaal Couzy biedt excuses aan in zaak-Karremans

DEN HAAG, 9 FEBR. Luitenant-generaal H. Couzy heeft aan de politieke leiding van het ministerie van Defensie zijn verontschuldigingen aangeboden.

Couzy verontschuldigt zich dat hij de leiding niet heeft gekend in de bevordering van overste Karremans. De voormalige commandant van Dutchbat in Srebrenica is bevorderd tot kolonel. Op hun beurt spreken minister Voorhoeve (defensie) en zijn staatssecretaris Gmelich Meijling het volste vertrouwen uit in Couzy in een brief aan de Kamer. Couzy kan tot 4 juli als hij met functioneel leeftijdsonslag gaat bevelhebber van de landmacht blijven. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft Couzy aangeraden de eer aan zichzelf te houden en meteen op te stappen na een reeks van affaires met de politieke leiding van het departement.

Al in begin 1994 heeft de Raad van Advies Management Development van de landmacht “de geschiktheid van luitenant-kolonel Karremans voor kolonelsfuncties” vastgesteld. Dat is hem ook op 18 maart 1994 mededegedeeld. Op 21 december 1995 heeft Couzy ingestemd met de benoeming van Karremans tot kolonel. De ontwerp beschikking ter bekrachtiging van de reeds toegezegde bevordering moet nog aan de staatssecretaris worden voorgelegd. De politieke leiding heeft op 15 januari aan generaal Couzy laten weten dat “niet tijdig het gevoelen van de politieke leiding is ingewonnen.”

Aan het slot van hun brief aan de Kamer putten Voorhoeve en Gmelich Meijling zich uit om de verdiensten van Couzy te beschrijven. “De Koninklijke landmacht levert op dit moment een groot aandeel in de Nederlandse bijdrage aan Ifor, de implementatiemacht in Bosnië Herzegowina. Tegelijkertijd wordt dit krijgsmachtdeel geherstructureerd. Luitenant-generaal Couzy geeft aan deze veranderingen binnen de landmachtorganisatie en aan het optreden van de landmacht-militairen in het kader van verschillende vredesoperaties op goede wijze leiding”.

Voorhoeve en Gmelich Meijling besluiten hun brief met vast te stellen “dat de datum waarop luitenant-generaal Couzy zijn functie zal overdragen eerder door ons bepaald is op 4 juli aanstaande. Er zijn geen gronden daar thans van af te wijken”.