Aantal pogingen tot zelfmoord neemt toe

ROTTERDAM, 9 FEBR. Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste jaren gestabiliseerd, maar het aantal pogingen stijgt. Jaarlijks brengen circa 1.600 mensen zichzelf om het leven. Mannen doden zichzelf vaker dan vrouwen, respectievelijk vijftien en negen per duizend sterfgevallen. Vrouwen doen evenwel vaker een poging tot zelfmoord. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Plan Bureau, die vanochtend zijn gepubliceerd.

Sinds 1980 houden ziekenhuizen het aantal zelfmoordpogingen bij. Het aantal pogingen is sindsdien toegenomen van 7.000 tot bijna 10.000 in 1994. Het totaal aantal mensen dat in deze veertien jaar een poging tot zelfdoding deed, bedraagt 111.000.

Leeftijd en burgerlijke staat spelen een rol bij zelfdoding. Naarmate men ouder wordt, komt zelfmoord vaker voor. Daarnaast plegen ongehuwde vrouwen vaker zelfmoord dan gehuwde vrouwen. Het aantal weduwnaars en gescheiden mannen dat zich van het leven berooft (zestig gevallen per jaar) is negen keer zo hoog als het aantal gehuwde vrouwen dat zelfmoord pleegt.

In bijna de helft van alle gevallen maken zowel mannen als vrouwen thuis een eind aan hun leven. Mannen verhangen zich meestal (40 procent), een kwart van de vrouwen kiest hiervoor. Wel nemen vrouwen twee maal zo vaak (25 procent) als mannen medicijnen. Ook verdrinken zij zichzelf vaker.

De manier waarop mensen zelfmoord plegen, is volgens het CBS sterk afhankelijk van de leeftijd. Zo springen ouderen zelden voor de trein, terwijl jongeren in één op de vijf gevallen hiervoor kiezen. Ouderen (boven de zestig jaar) verdrinken zichzelf vaker dan jongeren; eén op de vier ouderen kiest voor verdrinking tegen één op de 33 jongeren.