What's in a name

Een Zandvoorter met een belang in de toeristische industrie heeft voorgesteld de naam van de oude badplaats af te schaffen en voortaan van Amsterdam Beach te spreken. De motivering is dat buitenlanders dan weten wat hun te wachten staat: hetzelfde als bij alle Beaches van de beschaafde wereld.

Alleen loopt dit voorstel alweer achterop bij het tempo van de hedendaagse vernieuwingen. Hoe lang denken ze in Zandvoort dat wij de middeleeuwse naam Amsterdam nog zullen gedogen voor de hoofdstad des lands? Het zal niet lang duren voordat de vernieuwingsbeweging van achter de schermen met de vervanging aankomt, tot nu toe alleen onder ingewijden bekend. Dan zal het spraakgebruik spoedig volgen, zo trefzeker is de keus bepaald: Ajax City.

De beweging stelt zich voorlopig terughoudend op omdat haar volledige programma niet rond is. Slechts enkele internationaal aansprekende namen zullen behouden blijven, zoals Maastricht (politiek) en Gouda (kaas). Allang vast staan onontkoombare verbeteringen zoals Central City voor Utrecht en Philipsburg voor Eindhoven. De discussie is nog niet afgesloten over Port Phoenix voor Rotterdam, omdat dat sommigen ongezond in de oren klinkt met zijn gerichtheid op het verleden (1940); niets dan enthousiasme daarentegen is opgemerkt voor Golden Gate in plaats van Hoek van Holland.

Een eenvoudig geval is Haarlem, dat alleen een a hoeft af te staan; moeilijker waren de Haarlemmermeerpolder die Hans Brinkersland zal gaan heten, en de bollenstreek dat Little Florida zou moeten worden. In enkele gevallen komt een historische naklank van pas. Nu Nijmegen met zijn RK-achtergrond zich als Kurort wil profileren, zal zijn identiteit kleurrijk vertolkt worden door Marienbad. Midden in de discussie zit nog East River voor de Rijn, die sommigen Eau de Cologne willen noemen (op zijn Engels uitgesproken: Ohdekoloown), wat volgens anderen voor scherts zal worden aangezien.

Van scherts is niemand gediend. Het gaat om de toekomst van een klein vlak land in een wereld van air miles. Geen wonder dat de neteligste vraag blijft, hoe komen we van het toonloze Holland en het pretentieuze Netherlands af? West Germany is geopperd en niet gunstig ontvangen; Batavia is overwogen; ook Utopia; ook Orangina. Maar de beste kans lijkt te maken Airstrip E4 - de vierde luchthavenvan Europa. Het enige wat van ons verlangt wordt is aanpassing, dan zullen onze dappere oude provinciën ook in de toekomst hun rol spelen.

    • J.J. Peereboom