Wereldproduktie in 1995: 52 mln auto's

In 1995 zijn er over de hele wereld meer dan 52 miljoen auto's geproduceerd, 3,2 procent meer dan in 1994. Dit heeft de Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), de in Parijs zetelende internationale organisatie van autoproducenten, bekend gemaakt. De produktie van alleen personenauto's bedroeg 36 miljoen stuks, 1,5 procent meer.

De sterkste groei deed zich voor bij de lichte bedrijfswagens. Hier nam de produktie toe met 10,3 procent tot 13,5 miljoen stuks. De produktie van zware vrachtwagens, inclusief bussen, kwam uit op 2,5 miljoen exemplaren. Dat is 3 procent meer dan in 1994.

Zuid-Korea was het land waar de produktie het sterkst toenam. Hier was sprake van een toeneming met 12 procent. In West-Europa en Noord-Amerika bedroeg de produktiegroei respectievelijk 5 en 4 procent. In Japan nam de produktie af met 3 procent omdat Japanse autofabrikanten in toenemende mate buiten de landsgrenzen zijn gaan produceren.