Vruchtbaarheid van Fransen stijgt weer

PARIJS, 8 FEBR. Het nieuws is als goed voor Frankrijk binnengehaald: Fransen krijgen weer meer kinderen. Sinds jaren daalde de vruchtbaarheid van de Fransen, maar in 1995 is die tendens omgebogen. Toen kregen zij 1,7 kind per vrouw. In de voorgaande jaren was dat 1,65.

Volgens de nieuwste gegevens van het Franse bureau voor de statistiek INSEE woonden er eind 1995 58,3 miljoen mensen in het land. De netto instroom van vreemdelingen neemt af: 45.000 in '95, volgens voorlopige cijfers, tegen 50.000 in '94, 70.000 in '93 en 90.000 in '92. De natuurlijke aanwas van de bevolking van Frankrijk bedroeg 200.000 mensen: er werden 729.000 baby's geboren en er overleden 529.000 mensen. Het geboortecijfer betekende een stijging van 2,5 procent.

Frankrijk schaart zich met zijn vruchtbaarheidscijfer bij de Europese kopgroep. Alleen Finland (1,85), Luxemburg (1,72) en Denemarken (1,81) kennen een herleving van de groei. Veel andere Europese landen zien het aantal kinderen per vrouw nog steeds afnemen. Het EU-gemiddelde is 1,45 kind per vrouw - een daling van 30 procent in 20 jaar.

Frankrijk volgt overigens een aantal andere Europese tendenzen. Vrouwen trouwen gemiddeld later: op de leeftijd van 28,8 jaar in 1994, tegen 27,5 jaar in 1985. Het huwelijk handhaaft zich redelijk: 254.000 paren gaven elkaar vorig jaar het ja-woord, 30.000 meer dan het jaar daarvoor. Sinds 1972 is het jaarlijkse aantal huwelijken in Frankrijk overigens 39 procent gedaald.

Het samenwonen is ook in Frankrijk in opmars. In 1994 waren 22 procent van de vrouwen van 35 jaar niet getrouwd en nooit getrouwd geweest. In 1982 gold dat nog maar voor 10 procent. Het aantal kinderen dat buiten het huwelijk wordt geboren stijgt mee - in 1979 gold dat voor 10 procent van de Franse kinderen, 20 procent in 1985, 30 procent in 1990 en 36 procent in 1994.

De levenskansen nemen geleidelijk toe, ondanks een aan de griep toegeschreven tijdelijk verhoging van de sterfte in 1995. Franse mannen worden gemiddeld 73,8 jaar oud, vrouwen 81,9 jaar. Franse vrouwen behoren daarmee tot de topgroep in Europa.