Techniek

De biologische buurman uit lokaal 14 werd sjagrijnig een aantal jaren terug: spartelen tegen het leven. Hem ontbrak het aan niets. Misschien was dat een probleem. Hij probeerde wel eens wat. Z'n boot werd steeds mooier. Hij solliciteerde zelfs naar een directiefunctie bij een mavo op Rottum of zo. Maar ze hadden hem niet nodig. Eén- en tweezaadlobbigen verklaren aan pubers tot de dood er op volgt, dat was zijn toekomst. Steeds vaker betoogde de buurman dat de school fout was en de mensen en de wereld...

Toen kwam de basisvorming en daarmee het nieuwe vak techniek. Er waren geen leraren voor. De buurman dook in het gat. Twee jaar lang was hij dikwijls zoek. Hij liet zich bij-, om- of herscholen en nu geeft de buurman al weer drie jaar behalve biologie ook techniek - een mooie combinatie.

Er was eerst nog herrie over de lessentabel. In plaats van de door de minister geadviseerde 4,5 lesuur (per week een jaar lang) kreeg techniek er helaas slechts twee in de eerste en eentje in de tweede. Iedereen wil veel lesuren en nieuwe vakken zoals techniek en verzorging moeten niet te veel kapsones hebben.

Er was een mooi lokaal, er waren spullen, scharen, zagen, hamers, er kwamen computers, kolomboren, vrachten hout, lijm, karton, ijzerdraad, piepschuim en nog zo wat. Alleen werd de buurman gek van de kindertjes die hem ieder lesuur achtervolgden: meneer, wilt u even kijken, heeft u..., ik begrijp niet wat..., hoe moet ik...?? En er was nog meningsverschil met de collega die al jaren algemene techniek gaf.

Het schoolvak algemene techniek is niet hetzelfde als het schoolvak techniek. Kort samengevat de verschillen. Algemene techniek was een vak in het oude lbo. Bij algemene techniek leerde je uitsluitend vaardigheden zoals zagen en schuren. Bij techniek wordt behalve gezaagd en geschuurd ook ontworpen en getekend. Voor de buitenstaander misschien een subtiel onderscheid maar ingewijden discussiëren heftiger dan dominees op de gereformeerde synode. Ze werden het best eens, de buurman en die ander. Voor vbo moet techniek een beetje algemeen blijven, een beetje simpeler dus.

Een les techniek is een lust voor het oog. De kinderen stralen. Ze maken van alles. Om eens wat te noemen. Een raketje van twee met folie omwikkelde lucifers hangend aan een koperdraad. Een takel maken met twee hijsblokken. Altijd volgens het principe: Denken Tekenen Maken Controleren. In de windtunnel afkomstig uit een natuurkundeproject in 6 vwo staan geoptimaliseerde autootjes van piepschuim gemaakt door brugpiepers. Ze maken een tangramspel in een doosje. Ze doen aan CAD, computer aided design. Ze bouwen met lego, maar leren er ook de Amerikaanse projectie mee. Elektronika, naaimachines, van alles.

In het boek staan de volgende eindopdrachten: een minicom (boodschappen overseinen), een schutsluizen model, speelgoed en een meeneembare drempelbrug voor een rolstoelrijder. Laat niemand nog met z'n verdachte academische vingers durven komen aan dit nieuwe vak.

Om een techniekles te runnen, te sturen, te beheersen is één mens niet genoeg. Voor techniek is er geen amanuensis zoals bij biologie, natuurkunde en scheikunde. Daarom helpt Al, een banenpooler. Al levert extra handen, extra aandacht en extra raad. Verder kookt Al de lekkerste roti bezuiden de grote rivieren. Ik hoor m'n buurman niet meer. Buurman vindt het leven weer best.

Terwijl ik door het lokaal slenterde, zwaaide zo'n brugpieper enthousiast met een gestikt lapje: “Kijk eens meneer, niet gek voor een man.”

    • Rob Knoppert