Rotterdamse haven

'Volgens de commissie-Van Traa wordt de Rotterdamse haven vooral gebruikt voor de smokkel van drugs', (NRC HANDELSBLAD, 2 februari).

Eindelijk komt dus de waarheid aan het licht. Al die jaren dat er over de Betuwelijn en de HSL is gediscussieerd, vroeg iedere verstandig denkende Nederlander zich af waarom die lijnen er komen moeten. Een fatsoenlijk argument werd noch door de regering, noch door de havenlobby ooit op tafel gebracht. Nu blijkt er een commissie-Van Traa nodig te zijn om het waarom duidelijk te maken: Chiracs cocaïnetransporten (volgens Dijkstal) moeten per TGV/HSL naar Rotterdam en dan per Betuwelijn naar Duitsland en verder. De Duitsers stonden al niet te springen om de noodzakelijke aansluitingen voor de Betuwelijn te realiseren. Als Helmut Kohl dit hoort, gooit hij gegarandeerd bij Zevenaar de boel op slot en wordt Arnhem-Nijmegen pas echt een knelpunt.

    • Berndt Jansen