PvdA, VVD: omstreden woningcorporatie moet van Limburg blijven

DEN HAAG, 8 FEBR. PvdA en VVD hebben staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) bij voorbaat laten weten dat de noodlijdende Limburgse woningcorporatie WBL niet aan een landelijke organisatie mag worden verkocht.

De Tweede-Kamerleden Van Rey (VVD) en Duivesteijn (PvdA) hebben gisteren Tommel geschreven dat er binnen de provincie Limburg genoeg mogelijkheden zijn om tot een samenwerkingsverband te komen. De tijdelijk bewindvoerder bij WBL, B. Kempen, die door de staatssecretaris is benoemd, werkt aan een sanerings- en overnameplan voor het achtduizend woningen tellende bezit van deze corporatie.

Een belangrijk gegadigde om de woningen van WBL over te nemen blijkt de landelijk opererende organisatie Woonzorg Nederland te zijn. Van Rey en Duivesteijn zijn het met een dergelijke kandidatuur absoluut oneens. Zij vinden dat Tommel een definitieve keuze moet vermijden, zolang de parlementaire commissie die een onderzoek doet naar de gang van zaken bij WBL niet aan de Tweede Kamer heeft gerapporteerd. De twee Kamerleden manen Tommel “geen onomkeerbare beslissingen” te nemen.

De woordvoerder van de staatssecretaris reageert laconiek op de brief van Van Rey en Duivesteijn. “De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer allang beloofd dat hij geen onomkeerbare beslissingen hierover zal nemen. Dat zal dus ook niet gebeuren.”

Tommel behoort met zijn voorganger, de huidige CDA-fractieleider Heerma, tot de 24 personen die door de parlementaire commissie voor een gesprek zijn opgeroepen. Dit heeft de voorzitter van deze commissie, het Kamerlid Hofstra (VVD) gisteren laten weten. Ook de directeur-generaal volkshuisvesting van het ministerie van VROM, Kokhuis, is opgeroepen evenals voor een aantal Limburgse wethouders en corporatiebestuurders.

Anders dan bij een parlementaire enquête gaat het bij dit onderzoek om gesprekken achter gesloten deuren. De opgeroepen personen zijn niet verplicht te verschijnen. De commissie verwacht in mei rapport uit te brengen.