Proef met uitzendwerk in de bouw door SFB

DEN HAAG, 8 FEBR. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) begint een uitzendbureau voor de bouw. De SFB-Groep wil daarmee voorkomen dat na het opheffen van het verbod op uitzendwerk in 1998 koppelbaaspraktijken weer de kop opsteken.

Het bureau zal zich in eerste instantie richten op het hoger, technisch en administratief personeel. Later moet daar ook de rest van de bouw bij komen.

“Wij willen de bouw op een verantwoorde manier bieden wat nodig is. Werkgevers vragen ons ook veelvuldig op het terrein van de personeelsvoorziening een rol te gaan spelen”, aldus een woordvoerder. Thans geldt voor bouwvakkers nog een uitzendverbod. Dat verbod is in de jaren zeventig ingevoerd om malafide koppelbazen uit te schakelen.

Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft in zijn nota Flexibiliteit en Zekerheid aangekondigd dat in 1998 het uitzendverbod verdwijnt. Vorig jaar maakten werkgevers en werknemers in de bouw-CAO al de afspraak dat er een experiment met uitzendarbeid komt. De sociale partners wisten daar toen echter geen overeenstemming over te bereiken.

De komst van de uitzendorganisatie past in de ontwikkeling van nieuwe commerciële activiteiten, waarbij de oude bedrijfsvereniging wil uitgroeien tot een “full-service bureau”.

SFB heeft over de datum van introductie nog geen besluit genomen. De politieke afhandeling van het voorstel van minister Melkert wordt afgewacht.

De Bouw- en Houtbond FNV houdt bezwaren tegen uitzendarbeid. Mocht het verbod ongedaan worden gemaakt, dan staat de FNV-bond niet negatief tegenover het initiatief.

Volgens bestuurder B. Visser is het voor de bouw goed voor allerlei diensten aan één loket terecht te kunnen. Bovendien biedt minister Melkert in zijn flexibiliseringsplannen een versterking van de positie van uitzendkrachten.

Zo lijkt het mogelijk voor inleenarbeid de bouw-CAO toe te passen. Daarmee zijn ook de bijdragen voor onder meer scholing veiliggesteld. Verder zullen de bonden opnieuw overleg voeren met werkgeversorganisatie AVBB om tot een experiment met uitzendkrachten te komen. Volgens Visser ligt het voor de hand dan het SFB in te schakelen. (ANP)