Pasfoto

Men behoeft niet per se een 'Oranjeklant' te zijn om zich een beetje te schamen voor het feit dat 's lands meest gezaghebbende krant op de verjaardag van de koningin, meent te moeten volstaan met het afdrukken van haar pasfoto. Op 2 februari stond de risée van de internationale golfwereld, John Daly, zonder dat daartoe enige aanleiding bestond, levensgroot in diezelfde krant afgedrukt.

    • H.G. Pellikaan