Opsplitsing van Rotterdam is van de baan

DEN HAAG, 8 FEBR. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 zijn er niet in geslaagd tot een compromis te komen voor de vorming van een stadsprovincie Rotterdam.

Door de bezwaren van PvdA en D66 tegen de opdeling van Rotterdam bestaat in de Kamer geen meerderheid voor een wetsvoorstel van minister Dijkstal en staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken). De meeste kleine fracties, waaronder GroenLinks, zijn ook tegen een opsplitsing.

Het debat over de stadsprovincie werd vanmorgen heropend. Volgens het voorstel van het kabinet wordt Rotterdam opgedeeld in vijf nieuwe gemeenten, waaronder het stadscentrum met 420.000 inwoners. De fracties van PvdA en D66 zien niets in de opsplitsing van Rotterdam, sinds het referendum waarin de bevolking dat idee massaal van de hand wees. De VVD en oppositiepartij CDA steunen het wetsvoorstel wel.

In een laatste poging de impasse te doorbreken deed PvdA-fractievoorzitter Wallage gisteravond een nieuw voorstel aan de VVD. De PvdA zou instemmen met een opdeling van Rotterdam, maar van de feitelijke opdeling zou worden afgezien in afwachting van de onderhandelingen met een aantal nieuwe gemeenten over toetreding tot de regio. Als het gebied dan alsnog kan worden uitgebreid zou de opdeling van Rotterdam worden ingetrokken. VVD-leider Bolkestein voelde daar echter niets voor.

Eén van de bezwaren tegen het handhaven van een ongedeeld Rotterdam is dat de gemeente te veel macht zou krijgen binnen de nieuwe stadsprovincie. Een uitbreiding van het gebied met Drechtsteden en de Hoeksche Waard kan het evenwicht herstellen, menen Van Heemst (PvdA) en Scheltema (D66). Zij dienden een wijzigingsvoorstel in, waarin niet aan de huidige grenzen van Rotterdam wordt getornd. De VVD'er Remkes zei tijdens de vorige ronde in het debat, eind januari, dat zijn fractie niet zou instemmen met het wetsvoorstel als zijn coalitiegenoten met eigen plannen zouden komen. Van de grote fracties zou in dat geval alleen nog het CDA het kabinetsvoorstel steunen. Remkes zou pas later vandaag aan het woord komen.

Van Heemst riep de VVD vanochtend op “alles te proberen” en de “politieke wil” te tonen om tot een compromis te komen. “De PvdA heeft geprobeerd water bij de wijn te doen”, zei Van Heemst. “Het is spijtig dat het voorstel van Wallage op de valreep is getorpedeerd.” Van Heemst vindt ook dat de bewindslieden van Binnenlandse Zaken nog een poging moeten doen een uitweg uit de impasse te zoeken. Minister Dijkstal zei ruim een week geleden echter dat de Tweede Kamer snel een beslissing moet nemen over de stadsprovincie. Het Kamerlid Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) adviseerde de bewindslieden vanmiddag het wetsvoorstel in te trekken.