Memorandum van premiers Benelux over toekomst EU

DEN HAAG, 8 FEBR. De premiers van België, Nederland en Luxemburg komen volgende maand met een gezamenlijk memorandum over de toekomst van de Europese instituties en aanpassingen van het Verdrag van Maastricht. Zij willen voordat in Turijn wordt begonnen aan de Intergouvernementele Conferentie (IGC), duidelijk maken op welke punten er binnen de Benelux overeenstemming bestaat. Op deze conferentie eind maart wordt beslist over hervormingen en uitbreiding van de Europese Unie.

Premier Kok gaf gisteren na het beraad van de drie premiers in Den Haag aan dat de drie landen op hoofdlijnen dezelfde wensen hebben. Zij vinden dat aan de toetredingseisen voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) moet worden vastgehouden en dat de derde fase van de EMU op 1 januari 1999 moet ingaan. Op 7 maart is er opnieuw overleg tussen de drie premiers in Den Haag. Er is hun veel aangelegen dat de Benelux meer gezamenlijk optreedt in de Europese Raad en bij topontmoetingen. Dat nieuwe elan bestaat nu anderhalf jaar en de premiers koesteren zich erin, zo bleek bij hun gezamenlijk optreden aan de voet van de trap in het ministerie van Algemene Zaken gisteravond.

Kok noemde het noodzakelijk dat de landen van de Europese Unie behalve hervormingen van de instituties ook gezamenlijk onderzoeken hoe de werkloosheid kan worden aangepakt. “Als de burgers niet zien dat we die zaken serieus oppakken, dan neemt het vertrouwen in de EU af.”

Hij gaf aan dat aandacht voor werkloosheidsbestrijding allereerst een taak van de individuele lidstaten is. “Het gaat ons er niet om Brussel meer macht of geld te geven voor het aanpakken van de werkloosheid. Maar het is wel zaak dat de lidstaten krachten bundelen bij de bestrijding ervan. Die samenwerking tussen de lidstaten kan verbeterd worden”, aldus Kok.

Premier Dehaene van België verklaarde dat de Benelux-regeringen ook meer aandacht willen vragen voor een gezamenlijk buitenlands beleid van de EU en samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijfende criminaliteit. De Benelux wil vasthouden aan een commissariaat in Brussel bij de Europese Commissie voor alle lidstaten. Wel pleit Dehaene ervoor dat de Raad van ministers van de EU meer besluiten neemt met een gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit.

In een presidium van de EU van vijf grote landen, een suggestie uit de Franse Gaullistische partij, zien de drie premiers niets. Volgens de Luxemburger Jüncker zou dat een heel slecht signaal zijn. Dehaene was van mening dat het verleden niet heeft bewezen dat een voorzitter uit een groot land zoveel beter functioneert dan een voorzitter uit een kleiner land van de Europese Unie.