Leden Raad voor Cultuur benoemd

DEN HAAG, 8 FEBR. Op voordracht van staatssecretaris Nuis zijn de 24 leden benoemd van de nieuwe Raad voor cultuur. De voorzitter, oud-topambtenaar J. Jessurun, was reeds per 1 januari 1996 aangesteld. Algemeen secretaris Atzo Nicolai is vorig jaar al met zijn werk begonnen.

In de Raad voor Cultuur zijn vier adviesraden op het gebied van kunst, cultuur, media en bibliotheken samengevoegd. De raad heeft tot taak de regering gevraagd en ongevraagd te adviseren over het cultuurbeleid.

De leden die in de raad zijn benoemd, zijn (met hun eerste aandachtsgebieden): VPRO-directeur Hans van Beers (muziek en muziektheater), de Haagse gemeente-archivaris drs. Els van den Bent (archieven), architect Ashok Bhalotra (architectuur en stedebouw), prof.dr. Tom Bloemers, hoogleraar prehistorie en archeologie aan de Universiteit van Amsterdam (archeologie), voormalig actrice Femke Boersma (theater), dr. Rob Boonzajer Flaes (cultuureducatie en amateurkunst), prof.dr. J. Groebel, hoogleraar psychologie van de massacommunicatie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (omroep en (nieuwe) media), dichter dr. Wiel Kusters, hoogleraar letterkunde aan de Rijksuniversiteit Limburg (letteren), drs. Lydia Lansink, docent architectuurgeschiedenis (monumenten), dr. Sonja de Leeuw, docente theater-, film- en televisiewetenschappen (film), drs. Roelke Posthumus, directeur Natuurmuseum Groningen (musea), drs. Renny Ramakers, hoofdredacteur van Items (vormgeving), mr.drs. Alex Reinders, voorzitter van de Vereniging van LetterkundigenVakbond van Schrijvers (algemeen), drs. Jan Reys, voormalig schouwburgdirecteur in Eindhoven (theater), architect prof. ir. Kees Rijnboutt (architectuur en stedebouw), Richard Schoonhoven, voormalig KRO-directeur (omroep en (nieuwe) media), Ariette Skolnik-Kooiman, voorzitter van het landelijk Directie Overleg Stedelijke Bibliotheken (bibliotheken), kunstcritica Anna Tilroe (beeldende kunst), kunstenares Moniek Toebosch (beeldende kunst), prof.dr. Jan Vaessen, directeur Nederlands Openluchtmuseum (musea), drs. Jacques Veeris, directeur landelijk steunpunt voor Antillianen en Arubanen (onderwijs), operazanger Lieuwe Visser (muziek en muziektheater), mr. dr. Loek van Vollenhoven, bestuurslid van Reed Elsevier (pers en boekenvak) en voormalig danseres Yteke Waterbolk (dans). (ANP)