Koppelingswet

In het artikel over de 'koppelingswet' door Frederiek Weeda (W&O, 1 feb.) zijn reacties zoals 'onrechtvaardig' en 'onbeschaafd' zeker op hun plaats. Er zijn nog enkele argumenten te bedenken die leiden tot heroverweging.

Kinderen boven de 16 jaar die de kans wordt ontnomen aan hun toekomst te bouwen doordat ze hun opleiding niet mogen afronden, zullen behalve uit verveling nu ook balorigheid de straat zoeken. Kinderen die hun opleiding mogen afmaken en hier blijven zullen een stevige bijdrage leveren aan de economie. Wat zou dat niet opbrengen?

Jonge mensen met een voltooide opleiding, op welk niveau dan ook, verrijken maatschappelijk en cultureel deze samenleving. Wellicht zal daardoor op termijn onze manier van denken wat ruimer worden. Om op te groeien tot behoorlijke mensen hebben kinderen geborgenheid en koestering nodig, thuis maar zeker ook op school, en wel tot ze op eigen benen kunnen staan.

Hoe kan men in dat licht in godsnaam zo'n wet maken? Om het geld? Fantastisch om te lezen dat zoveel scholen weigeren mee te doen. Ook voor mijn goede oude school, het Stevin College in Den Haag (voorheen Raamstraat HBS) hoef ik mij niet te schamen.

    • J.M. Lamet