Koning der Koningen

Een van de mensen die de wereld hebben veranderd is Alexander de Grote (356 v.Chr. tot 323 v.Chr.). Hij heeft nog geen dertien jaar geregeerd, maar in die tijd heeft hij het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee en grote delen van Azië verenigd in één rijk. Grieks werd de lingua franca, de hellenistische cultuur de norm.

Palazzo Ruspoli, via del Corso 418. Rome, T/m 29 april. Dag 10-20u. Inl 00-39668307344.

Beelden, juwelen, mozaïeken, manuscripten en vele andere kunstvoorwerpen vertellen het verhaal van de koning der koningen. Hoe hij werd opgevoed door de wijsgeer Aristoteles. Hoe hij door efficiënt gebruik van cavalerie zijn leger bijna onoverwinnelijk maakte en de ene na de andere slag tegen de Perzen won. Na zijn dood en de mythe van zijn hemelopstijging in een karos getrokken door twee griffioenen, is Alexander in de islamitische en byzantijnse wereld lang verheerlijkt als een verlicht heerser die probeerde overwinnaars en overwonnenen via huwelijken met elkaar te laten vermengen. In de katholieke wereld is hij overwegend negatief afgebeeld, als een vorst met zoveel hoogmoed dat hij dacht de wetten Gods naar zijn hand te kunnen zetten. De kracht van deze tentoonstelling schuilt mede in de gelukkige combinatie van schoonheid en verhalende waarde in de gekozen voorwerpen.

    • Marc Leijendekker