Kamer stemt in met verlenging krasloterij

DEN HAAG, 8 FEBR. De Tweede-Kamerfracties van de PvdA, de VVD en het CDA stemmen in met het voornemen van het kabinet om de vergunning voor de krasloterij met vijf jaar te verlengen. D66, dat altijd tegen de loterij is geweest, heeft nog geen standpunt ingenomen.

Dit bleek gisteren tijdens een overleg in de Kamer met de staatssecretarissen Schmitz (Justitie) en Terpstra (Welzijn).

Jaarlijks mogen er maximaal 84 miljoen krasloten van 2,50 gulden per stuk worden verkocht. Vorig jaar haalde de organisator, de Nationale Instantloterij (NIL), een bedrag van 170 miljoen gulden binnen. Veertig miljoen minder dan in 1994, toen de loten na enkele maanden waren uitverkocht. De opbrengst van de Krasloterij komt na aftrek van prijzengeld en kosten ten goede aan doelen op het terrein van sport, cultuur, maatschappelijk werk en volksgezondheid.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal mensen dat aan de krasloten verslaafd is uitermate klein is. Tussen de 96 en de 98 procent van de anderhalf miljoen mensen die wel eens een kraslot kopen doet dat uit recreatieve overwegingen. De rest behoort tot de 'risico- of probleemkrassers'.

De Kamer pleit er wel voor dat de verkoopregels beter uitgevoerd moeten worden. Uit een evaluatie-onderzoek is gebleken dat de verkopers zich niet altijd houden aan de leeftijdsgrens van achttien jaar. Ook worden er nogal eens meer loten verkocht dan per persoon is toegestaan. Kamerlid Koekkoek (CDA) vindt dat er “serieuze controle” moet plaatshebben. “In de praktijk ligt de leeftijdsgrens op veertien jaar, daar moet serieus tegen worden opgetreden”, aldus Koekkoek.

Volgens Schmitz hebben veel mensen behoefte aan gokspelletjes, maar is het de taak van de overheid om dat zo goed mogelijk te kanaliseren. De staatssecretaris zegde op verzoek van de Kamer toe dat de controle zal worden aangescherpt.

Vijf procent van de opbrengst van de loterij moet worden afgedragen aan Financiën, omdat de Staatsloterij inkomstenverlies door de krasloterij zou hebben. Maar nu is gebleken dat de verkoop van de staatsloten vorig jaar niet is gedaald wil de Kamer de vijf procent afdracht schrappen.