Kamer betwijfelt bescherming van chronisch zieken

DEN HAAG, 8 FEBR. De Tweede Kamer heeft weinig enthousiast gereageerd op de toezegging die staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) de Eerste Kamer heeft gedaan over de positie op de arbeidsmarkt van werknemers met gezondheidsproblemen.

Dit bleek gisteren in een overleg van de Tweede Kamer met de bewindsman over de Wet arbeid gehandicapte werknemers.

Linschoten beloofde de Eerste Kamer dinsdag dat hij met een regeling komt die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker moet maken gehandicapte of chronisch zieke werknemers in dienst te nemen of te houden. Als ze een bepaald percentage van zulke werknemers in dienst hebben - Linschoten dacht aan drie of vijf procent - krijgen bedrijven volgens dit voorstel een korting op de arbeidsongeschiktheidspremies die ze moeten betalen. Met dit voorstel kreeg Linschoten de PvdA-fractie in de Eerste Kamer zover dat zij voor de privatisering van de Ziektewet stemde - en daarmee een meerderheid in de senaat.

De D66-fractie in de Tweede Kamer wil verder gaan dan de staatssecretaris. Volgens het Tweede-Kamerlid Schimmel wordt het tijd een werkgever te verplichten een bepaald quotum aan gehandicapte of gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst te hebben. Alleen een premiekorting voor werkgevers die aan deze taak voldoen, gaat volgens haar lang niet ver genoeg. “De toezegging van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer kan me geen klap schelen. Zo'n bonus heeft nauwelijks effect”, meende zij.

De PvdA in de Tweede Kamer is ook voorstander van een verplichte regeling voor bedrijven, maar de derde coalitiepartner VVD allerminst, evenmin als oppositiepartij CDA. “Het is prematuur om nu al met quotering of andere drukmiddelen te komen”, zei VVD'er Van Hoof. De CDA'er Biesheuvel denkt dat verplichte regelingen alleen maar averechts werken op het streven meer gehandicapte werknemers een baan te geven.

Linschoten moet zijn voorstel over de premiekorting voor werkgevers, dat hij de Eerste Kamer toezegde, eerst aan de Tweede Kamer voorleggen. Het staat niet vast dat hij daar een meerderheid voor zal verwerven. Behalve het geringe enthousiasme bij D66 stuit het ook op twijfel bij de VVD. Van Hoof zegt het voorstel pas te zijner tijd te willen beoordelen, maar vindt wel dat eerst de eerder afgesproken maatregelen om de arbeidsmarktpositie voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers te verbeteren een kans moeten krijgen.

De PvdA staat wel achter het idee van de staatssecretaris. Maar het Tweede-Kamerlid Adelmund van deze partij ziet het als slechts een beperkt onderdeel van een veel breder beleid om meer gehandicapte en chronisch zieke werknemers aan het werk te krijgen. Volgens haar wordt het tijd voor een “Wet op de reïntegratie” met een samenhangend pakket van maatregelen.