Japans ministerie van financiën aangepakt

TOKIO, 8 FEBR. De Japanse regering voert de beraadslagingen op over herstructurering van het ministerie van financiën dat onder vuur ligt wegens falende controle over de financiële sector. Minister van financiën Wataru Kubo zei gisteren dat hij zijn voorstellen nog gedurende de huidige begrotingsberaadslagingen zal indienen. Deze begroting voor 1996 moet per 1 april ingaan.

Hervorming van het ministerie van financiën is een van de beleidspunten van de regering van premier Ryutaro Hashimoto die op 11 januari van dit jaar aantrad. Maar het regeringsakkoord bevatte nog geen concrete plannen. Hashimoto zelf erkende gisteren voor het eerst in het openbaar dat een discussie over hervorming van het ministerie “vroeger of later noodzakelijk zal zijn”.

Een commissie van zijn Liberaal-Democratische Partij zal volgende week discussies beginnen met een adviesgroep uit het zakenleven over gewenste veranderingen. Minister Kubo, lid van de Sociaal-Democratische Partij (SDP), zei deze week elk advies over hervormingen te verwelkomen. De meeste voorstellen die in de pers aan de orde komen, voorzien in het onderbrengen van de controle over de banksector in een aparte instantie zodat het ministerie zich kan richten op de begrotingstaken.

De oppositiepartij Shinshinto stelt echter dat de regering hervorming van het ministerie niet moet gebruiken om de aandacht af te leiden van de werkelijke discussie in het huidige begrotingsdebat, namelijk het plan van de regering om belastinggeld te gebruiken voor de liquidatie van zeven hypotheekbanken. Dit plan heeft veel weerstand opgeroepen in Japan. Maar ook het dagblad Yomiuri schrijft vandaag dat het ministerie van financiën niet alleen als zondebok moet worden veroordeeld, maar dat het functioneren van de bureaucratie in zijn geheel moet worden doorgelicht.

Op het ministerie van financiën zelf zijn volgens een ambtenaar inmiddels bedden ingericht en zien de werknemers van dit tot nu toe machtigste ministerie hun eigen huis hooguit nog in het weekend.

    • Hans van der Lugt