'Identificatieplicht wordt niet nageleefd'

DEN HAAG, 8 FEBR. De Wet op de Identificatieplicht is in de praktijk een papieren wet. Veel werknemers kunnen bij controles geen paspoort, rijbewijs of ander legitimatiemiddel tonen.

Dit stelt het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) in Den Haag na een onderzoek naar zwartwerken in de visverwerkende industrie in Scheveningen en bij grootschalige evenementen in Den Haag.

Het team werd een jaar geleden opgericht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Ook in de andere drie grote steden zijn bij wijze van experiment RIF-teams opgericht. Aanleiding voor het onderzoek naar de visverwerkende industrie en de grootschalige evenementen zoals de kerstmarkt en popfestivals was de veronderstelling dat deze branches zich bij uitstek lenen voor zwartwerken. Deze veronderstelling werd niet bevestigd.

Wel blijkt uit het onderzoek naar de visindustrie dat het risico van fraude groot is als voor het inhuren van tijdelijk personeel gebruik wordt gemaakt van zogeheten loonbedrijven. Deze onderaannemers, die het bedrijf bij piekbelasting alle personele zorg uit handen nemen, voeren een slechte administratie en zijn dikwijls moeilijk te traceren. Anders dan uitzendbureaus hoeven ze niet over een uitzendvergunning te beschikken. Loonbedrijven zijn vooral actief in de agrarische sector, de vlees- en visverwerkende industrie en de confectie.

Het RIF-team doet de aanbeveling om de Wet op de identificatieplicht aan te passen. Het team vindt dat niet het loonbedrijf maar het bedrijf dat de werknemers 'inleent' over identificatiepapieren moet beschikken. De verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van de sociale zekerheid zou meer moeten worden gelegd bij het 'inlenende' bedrijf.

Ook moeten mensen met een uitkering worden verplicht voorafgaand aan het aanvaarden van werk dit te melden aan sociale dienst of bedrijfsvereniging, aldus het Haagse RIF-team. Tijdens de controles in de visindustrie werden herhaaldelijk personen aangetroffen van wie achteraf bleek dat zij een uitkering ontvingen zonder dat de bedrijfsvereniging of de sociale dienst daarvan wist.