Hoogovens: verzink venture met Sidmar

Hoogovens Steel Strip mill Products (HSSP), een onderdeel van Koninklijke Hoogoverns, en de Belgische staalonderneming Sidmar zijn voornemens om gezamenlijk een dompelverzinklijn te bouwen op het terrein van Sidmar te Gent.

De installatie vergt een investring van ongeveer 150 miljoen gulden en krijgt een capaciteit van 400.000 ton.

In het kapitaal van de nieuwe op te richten joint-venture zullen beide ondernemingen elk voor de helft deelnemen. De dompelverzinklijn zal vooral toeleggen op de levering van produkten leveren ten behoeve van de bouw en witgoedsector (wasmachines, ijskasten, fornuizen). Met de bouw van de verzinkinstallatie zal in het eerste kwartaal van dit jaar een aanvang worden genomen. In de eerste maanden van 1998 zal met de produktie kunnen worden begonnen. De nieuwe fabriek zal ongeveer vijftig nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

HSSP en Sidmar werken al jaren samen op het gebied van verzinken. Beide ondernemingen participeren samen met de Luikse staalonderneming Cockerill Sambre elk voor een derde in de dompelverzinklijn Segal in het Belgische Flémalle.