Groningen krijgt officiële tippelzone

GRONINGEN, 8 FEBR. De stad Groningen, die vorige week is opgeschrikt door de vierde moord in ruim twee jaar op een tippelaarster, krijgt een tippelzone met tien afwerkplekken en een huiskamer op een bedrijventerrein. Het college van B en W heeft een voorstel van vier gemeenteraadspartijen overgenomen.

Een gedoogzone voor tippelprostitutie heeft de afgelopen tien jaar voor hevige verdeeldheid gezorgd in de Groninger politiek. De partijen wisten nooit overeenstemming te bereiken waardoor er een feitelijke gedoogzone in de binnenstad aan de Praediniussingel en in het A-kwartier bleef bestaan. Daar was de overlast voor omwonenden en de onveiligheid voor de straatprostituées groot. In oktober kwamen vier partijen, die een meerderheid in de gemeenteraad vormen, met een initiatiefvoorstel.

Ook nu staan niet alle wethouders achter het plan. De twee D66-wethouders waren aanvankelijk geheel tegen een gedoogzone, maar wilden uiteindelijk alleen instemmen met een andere locatie. De tippelzone komt aan de Bornholmstraat, D66 achtte de Gideonweg een geschiktere plek en was voorstander van een zogenoemd tippelpark, dat speciaal wordt aangelegd en geen onderdeel uitmaakt van de openbare weg. Burgemeester Ouwerkerk zegt zich over de verdeeldheid “niet te schamen, maar er ook niet trots op te zijn”. Hij verwacht dat de tippelzone in 1997 opengaat. De bedrijven hebben aangekondigd alle juridische middelen in te zetten om de gedoogzone te verhinderen.

De Stichting De Gelaarsde Kat, die de belangen van de tippelaarsters behartigt, is tevreden. Volgens I. Israëls ligt de zone wat ver uit de binnenstad. De gemeente zal vervoer moeten regelen, vindt Israëls. Maar ze denkt dat de veiligheid voor de prostituées er wel groter is dan in de huidige situatie. De politie kan toezicht houden en een beter contact opbouwen en de hulpverlening is met een 'huiskamer' in de buurt. De tippelzone zal volgens haar niet alle geweld tegen tippelaarsters kunnen voorkomen. “Ze zullen altijd met klanten blijven meegaan met alle risico's van dien.”

Vorige week werd een 25-jarige straatprostituée bij een klant thuis om het leven gebracht. De angst onder tippelaarsters in Groningen is groot omdat nu vier van hen zijn vermoord. De eerste drie moorden zijn niet opgelost. Enkele vrouwen hebben gezegd zich zwaar te zullen bewapenen. Israëls: “Ze lopen al wel met spuitbusjes, maar ik betwijfel of ze daar wel mee om kunnen gaan en of ze daarmee beter af zijn.”

De 46-jarige man die vorige week de tippelaarster om het leven bracht, is een ex-TBS-patiënt uit de Dr. S. van Mesdag Kliniek in Groningen. Van 1972 tot 1989 is hij verpleegd. De man pleegde een roofoverval en enkele seksuele delicten. De rechter liet hem tegen de uitdrukkelijke wens van de kliniek vrij.

“Wij maakten ons toen ernstige zorgen, omdat hij zich zelfstandig niet kon redden. Achteraf heb je natuurlijk altijd gelijk, maar we hadden weinig begrip voor het standpunt van de rechter”, zegt directeur behandelzaken S. Leeuwestein van de Van Mesdag Kliniek. Volgens hem is de man vorige week in de fout gegaan nadat een relatie was verbroken. Leeuwestein zegt sinds 1989 niet meer te hebben meegemaakt dat een rechter en de Van Mesdag Kliniek het over al dan niet vasthouden van een patiënt zo oneens waren.