Foto

Foto: Op de beurs Bedrijfswagen-RAI is door het Duitse bedrijf Foresee een ontwerp voor een nieuwe cabine voor vrachtauto's gepresenteerd, dat moet tegemoetkomen aan de wensen van chauffeurs voor een betere verblijfsruimte. Door files op snelwegen, lange wachttijden aan Oosteuropese grenzen en de eisen voor produktiviteitsverhoging wordt de functie van de cabine als tweede huis, met veel comfortabeler voorzieningen steeds belangrijker. (Foto NRC Handelsblad/Maurice Boyer)