Euthanasie

In de krant van 27 januari, stellen Emy Lopes Dias en Johan Rijfkogel de wens van vele oude mensen aan de orde hun leven op verantwoorde en waardige wijze te mogen beëindigen op het moment van hun keuze. Er zou een instelling moeten bestaan die geheel buiten de huidige wetgeving over euthanasie om, de bevoegdheid bezit de zogenaamde Pil-van-Drion voor te schrijven.

Het bestuur, onze bevolkingsgroepen vertegenwoordigend, zou naar aanwijzing van het Bureau voor de Statistiek uit een evenredig aantal mannen en vrouwen kunnen bestaan. Een afvaardiging van bejaarden tot hoog, hoger, hoogst toe zou aanbeveling verdienen. Immers: oud is wel eens jong geweest maar jong nog nooit oud.

    • M. Stuiveling-Van Vierssen Trip