Dronken automobilist op afstand gesnapt door gevoelige laser

Wie zonodig dronken achter het stuur van zijn auto wil plaatsnemen, zal het de komende paar jaar nog moeilijker krijgen alcoholcontroles te ontlopen. Want binnenkort krijgt de politie er een machtig wapen bij. Niet langer zal het dan meer nodig zijn om alle automobilisten aan te houden, hetgeen een tijdrovende en dus kostbare bezigheid is. De moderne agent voert zijn werk uit terwijl de auto's hem passeren. Met behulp van een laser, een detector en een slim gebruik van optische technieken wordt het straks mogelijk om alcoholdampen op afstand te detecteren. Onderzoekers van de universiteit van California in Los Angeles en de laboratoria van AT&T in New Jersey hebben een systeem ontwikkeld dat concentraties tot aan enkele microliters alcoholdamp per kubieke meter lucht nog kan waarnemen (Laser Focus World, december 1995).

Hiervoor gebruiken ze een infrarode halfgeleiderlaser met een golflengte van rond de 1,4 micrometer, een gebied waar alcoholmoleculen het licht sterk absorberen. De laser wordt door de ruiten van de auto heen geschenen - waarbij tegelijkertijd de golflengte heel snel wordt gevarieerd - en aan de andere kant weer opgevangen. Door dit licht te mengen met het oorspronkelijke laserlicht, en het gecombineerde signaal op een speciale manier te analyseren, kan de verzwakking ten gevolge van absorptie uiterst nauwkeurig worden gemeten.

Deze verzwakking is een directe maat voor de hoeveelheid alcohol in de lucht. Als het aldus bepaalde alcoholgehalte te hoog blijkt te zijn, kan de betreffende auto verderop van de weg worden gehaald, waarna door middel van een blaastest het definitieve oordeel kan worden uitgesproken. Want het zou natuurlijk best zo kunnen zijn dat alle passagiers beschonken zijn, terwijl de bestuurder zich netjes de hele avond tot mineraalwater heeft beperkt. Belangrijk is echter dat met behulp van de nu ontwikkelde screeningstechniek veel meer automobilisten kunnen worden doorgemeten, waardoor de pakkans aanmerkelijk zal worden vergroot.

    • Rob van den Berg