BOEK VAN REISBOEKEN

Sarah Anderson, Anderson's Travel Companion: A guide to the best non-fiction and fiction for travelling. Scolar Press, Gower House.

In de overtuiging dat een bezoek aan een vreemd land interessanter wordt als je er van te voren over leest, opende Sarah Anderson in 1979 in Londen de Travel Bookshop, de eerste in zijn soort. Anderson, die regelmatig in de jury zit van de Thomas Cook Award voor het beste reisboek van het jaar, bracht onlangs in Engeland de Anderson's Travel Companion uit.

Het boek bevat meer dan 5000 titels - gidsen, boeken over voedsel, geschiedenis, kunst en architectuur, fotografie, religie, levensbeschrijvingen en autobiografieën, romans en korte verhalen. Het boek is ingedeeld per continent, en vervolgens alfabetisch op land en onderwerp. Elk lemma geeft de naam van de auteur, publicatiedatum en een kort commentaar. Een speciaal onderwerp is een beschrijving van (59) series gidsen: “De doelstelling van een gids is bijna compleet veranderd sinds Karl Baedeker in 1829 zijn eerste gids over Koblenz schreef. Lag in die tijd de nadruk op zien en leren, tegenwoordig ligt de nadruk in de meeste gidsen vooral op consumeren.” Anderson vermeldt ook aanbevelingen van anderen, van wie ze de naam tussen haakjes vermeldt. Haar lijst met dankbetuigingen ziet er uit als een verkorte Who's Who van de auteurs van reisliteratuur.

Vooralsnog lijkt het boek door zijn omvang en prijs (¢8 39,50) meer geschikt als naslagwerk in bibliotheek en winkel, maar Anderson hoopt binnen afzienbare tijd met een beter betaalbaar en een handzamer formaat uit te komen.

    • Don Bloch