Binnenvaart bundelt krachten in vereniging

DEN HAAG, 8 FEBR. Acht van de tien binnenvaartorganisaties hebben elkaar gevonden in de nieuwe branche-organisatie Binnenvaart Nederland (BN). Zij omschrijft zichzelf als een vereniging van verenigingen.

BN wil samen met andere transportorganisaties en in overleg met de overheid nieuwe vormen van vervoer ontwikkelen. Zo kan beter worden ingespeeld op de behoeften van verladers en beter worden geconcurreerd met het snel toenemende wegvervoer.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) liet zich woensdag bij de presentatie van BN positief uit over het initiatief. Ongeveer 60 procent van het goederenvervoer gaat over het water.

Bij ongewijzigd beleid zal de komende jaren vooral het vervoer over de weg flink toenemen. Daar is nog heel wat asfalt voor nodig, en vervoer over de weg belast het milieu meer dan vervoer over het water.

In het vervoer van bulk en containers kan de binnenvaart goed wedijveren met wegvervoer en spoor, maar in het snelgroeiende vervoer van hoogwaardige produkten staat de binnenvaart minder sterk.

Binnenvaart Nederland wil in overleg met verladers en anderen komen tot knooppunten waar de goederen van binnenschepen kunnen worden overgeladen op vrachtwagens. Gestreefd wordt naar een situatie waarbij de lange trajecten per schip of per spoor worden afgelegd en het kortere vervoer met vrachtwagens. Een experiment in Kampen moet ondernemers over de streep trekken.

Binnenvaart Nederland is vooralsnog niet van plan om een coördinerende rol te spelen in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakbonden.

De ASV, een organisatie van schippers die wil vasthouden aan het toerbeurtsysteem, is niet toegetreden tot de nieuwe koepelorganisatie. Binnenvaart Nederland zegt geen standpunt in te nemen over het toerbeurtsysteem en te willen opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de hele bedrijfstak. (ANP)