Binnenlandse Zaken neemt topman over van Justitie

DEN HAAG, 8 FEBR. Dr. J.J.H. Suyver, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, stapt binnenkort over naar het departement van Binnenlandse Zaken. Hij wordt daar tijdelijk gestationeerd om een project te coördineren waarbij de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie zijn betrokken.

Dit is door diverse bronnen binnen Justitie bevestigd. De woordvoerder van minister Sorgdrager wil alleen kwijt dat er met Suyver gesproken wordt over een andere baan. Het is al enkele maanden bekend dat voor de topambtenaar iets anders werd gezocht.

Wat Suyver precies gaat doen op Binnenlandse Zaken is nog onbekend. Momenteel wordt over de definitieve functie-invulling onderhandeld. Binnenlandse Zaken stribbelde tegen toen het werd benaderd om de door de enquête-commissie-Van-Traa bekritiseerde Suyver onderdak te bieden. De functie is dan ook een tijdelijke. Bovendien wordt als tegenprestatie één van de topambtenaren van 'Biza' - directeur-generaal openbare orde mr. H. Borghouts - secretaris-generaal op justitie, zoals vorige week al bekend werd. Justitie spant zich tevens in om de plaatsvervangend directeur-generaal van deze directie, mr. G.N. Roes, een betrekking te geven binnen het openbaar ministerie in Amsterdam. Roes was secretaris van de commissie-Wierenga die de IRT-affaire onderzocht.

Suyver werd bekritiseerd in het vorige week gepubliceerde rapport van de parlementaire enquête-commissie opsporingsmethoden. In zijn functie als secretaris-generaal en, daarvoor, als directeur-generaal politie had Suyver de minister beter moeten informeren, aldus de commissie-Van Traa. Overigens gold dit verwijt ook andere secretarissen-generaal en andere hoge ambtenaren op Justitie.

    • Kees Versteegh