Barbaars ritueel (3)

Jaap Boerdam doet het voorkomen alsof schrijfvaardigheid de enige vaardigheid is die door het schrijven van een scriptie ontwikkeld en/of getoetst wordt. Afgezien van het feit dat voor veel beroepen waar je als (universitair) afgestudeerde in terecht kunt komen enige schrijfvaardigheid mij niet overbodig lijkt, denk ik dat het schrijven van een scriptie meer is dan een proeve van schrijfvaardigheid.

Idealiter zou voor iedere student de scriptie de kroon op de studie moeten zijn, omdat daarin getoond kan worden dat hij/zij in staat is om een complex probleem helder te analyseren en mogelijke oplossingen op hun waarde te onderzoeken, waarna een beargumenteerde conclusie kan worden opgesteld.

Het feit dat de scriptie zo'n lijdensweg is, ligt zowel aan de ongemotiveerdheid van de studenten zelf, als aan het onvermogen (de laksheid?) van de universiteiten om die motivatie aan te spreken. Het eerste deel van het probleem kan worden opgelost door studenten wat eerder nederlagen te laten lijden, zoals Cohen het verwoordde, het tweede door universitair medewerkers vaker te beoordelen op hun onderzoeks-, onderwijs- en begeleidingscapaciteiten en de continuering van hun aanstelling daarvan afhankelijk te maken.

Als voldaan is aan de voorwaarden van goede begeleiding en de juiste motivatie van studenten, kan de scriptie misschien weer worden wat ze zou moeten zijn: een proeve van bekwaamheid om zelfstandig onderzoek te verrichten en daar op heldere wijze verslag van te doen.

    • Hartger Wassink