Barbaars ritueel (1)

In NRC HANDELSBLAD van 3 februari omschrijft Jaap Boerdam de scriptie als “een barbaars ritueel” waar noch de student noch het wetenschappelijk personeel iets aan heeft.

Ik zou mijn scriptie, waar ik nu mee bezig ben, ongeveer het enige nuttige onderdeel van mijn gehele studie willen noemen. Het volgen van de colleges samen met ± 300 medestudenten of de zeldzame werkgroep met een docent voor minstens 20 andere studenten, het uit je hoofd leren van standaardwerken en tentamens met meerkeuzevragen zijn veel eerder een verspilling van tijd voor zowel student als docent.

Het schrijven van een interessante en relevante scriptie is niet een kwestie van jezelf zes maanden terugtrekken om “zwetend en vloekend een dik pak beschreven papier te produceren”. Integendeel, het is de eerste keer dat een student de kans krijgt zelfstandig onderzoek te doen, één op één met een docent van gedachten te wisselen en leert zich helder en correct uit te drukken op papier. Is dit juist niet de kern waar een academische studie om draait?

    • Daphne Boots