Alleen globale regels EU fusie en overnames

BRUSSEL, 8 FEBR. De Europese Commissie ziet af van uitgebreide regelgeving in de Europese Unie voor overnames en fusies van ondernemingen. Dit blijkt uit een gisteren gepresenteerd voorstel van Europees Commissaris Monti, verantwoordelijk voor de interne markt.

In plaats daarvan komt de Commissie met enkele globale richtlijnen voor de bescherming van minderheidsaandeelhouders en de informatieplicht van biedende partijen, die waarschijnlijk wel de goedkeuring krijgen van de Europese ministers. Het oorspronkelijke, veel verdergaande, voorstel voor regels bij fusies en overnames werd in 1988 verworpen door de ministerraad.

Monti vindt dat er meer bescherming moet komen voor aandeelhouders in een beursgenoteerd bedrijf, waarop een groter bedrijf een bod doet. Zowel voor de overnemende partij als kleine investeerders dienen dezelfde rechten te gelden. Daarnaast is er meer tijd nodig om na te denken over een overnamebod. Monti streeft ook naar meer bestaanszekerheid voor de over te nemen onderneming. De bedrijfsvoering daarvan mag niet in gevaar worden gebracht door een overnamebod. Tegelijkertijd mag de directie van het over te nemen bedrijf de overname niet tegenhouden, waaneer daardoor de belangen van de aandeelhouders niet worden geschaad.

Om niet tegen alle nationale wetten in te gaan, heeft Monti de voorstellen nu tot een vrij breed raamwerk beperkt. Monti zegt dat zijn voorstellen passen in de invoering van één interne markt in de vijftien lidstaten, zonder daarbij de afspraken per land te doorkruisen.

In de praktijk betekent het voorstel volgens een toelichting van een woordvoerder van de Commissie, dat bijvoorbeeld Italië zijn wetgeving moet veranderen. De Italiaanse wet vereist dat een bieder die een kwart van de aandelen koop, nog eens een kwart moet verweven op anderszins moet aantonen de belangen van de kleine belegger in het oog te houden. Groot-Brittannië, een van de felste tegenstanders van de oorspronkelijke voorstellen, mag zijn vrijwillige overnamepanel in stand houden.

In Nederland woedt de discussie over een regeling voor overnames van ondernemingen nog volop. Een akkoord tussen de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemers (VEUO) en Effectenbeurs werd door minister Zalm van financiën eind vorig jaar naar de prullenbak verwezen. Zalm wil minder beschermingsconstructies die een overname bemoeilijken, omdat deze de interne Europese markt en investeringen in Nederland in de weg kunnen staan. Verder vindt de bewindsman dat de verkoop van een bedrijf via de beurs in hooguit zes maanden moet zijn geregeld. (reuter, ANP)