VS voerden 750 kilogram plutonium uit

WASHINGTON, 7 FEBR. De Verenigde Staten hebben tussen 1944 en 1994 ongeveer 750 kilo plutonium uitgevoerd naar 39 landen, grotendeels naar West-Duitsland maar ook kleine hoeveelheden naar landen als Irak, Iran, India en Argentinië. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van energie gisteren bekendgemaakt in het kader van beloften van president Clinton grotere openheid na te streven nu de Koude Oorlog voorbij is. De VS zelf hebben op dit moment ongeveer 85 ton plutonium dat geschikt is om kernwapens te vervaardigen, her en der in het land opgeslagen.

Het uitgevoerde plutonium werd verscheept op grond van het programma Atoomenergie voor Vrede, dat was opgezet onder de regering-Eisenhower om landen te helpen nucleaire programma's voor vreedzame doeleinden op te zetten. Het ging daarbij om plutonium dat in principe niet geschikt was om kernwapens mee te produceren. Het zeer giftige plutonium kan echter wel worden gebruikt voor radiologische wapens, die zonder kernexplosie radioactief materiaal moeten verspreiden. Vorig jaar werd onthuld dat Irak, dat in 1975 ongeveer 100 gram plutonium heeft ontvangen, daaraan heeft gewerkt. Volgens deskundigen die gisteren in de New York Times werden geciteerd, heeft deze export van plutonium ook wel degelijk de ontwikkeling van kernwapens gestimuleerd.

Minister van energie Hazel O'Leary zei gisteren op een persconferentie dat de mededelingen tevens zijn bedoeld om andere landen aan te moedigen hun plutoniumvoorraden bekend te maken, zodat ontwapeningsstappen kunnen worden geverifieerd. De Amerikaanse vertegenwoordiger bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), Nelson Sievering, sprak van een “uiterst belangrijk initiatief op het gebied van non-proliferatie”. (Reuter)