Vrieskou speelt mens, dier en ding parten

ROTTERDAM, 7 FEBR. Het vriest dat het kraakt. Die zegswijze zetten 15 zwervers uit Nijmegen gistermiddag om tot daad, toen zij een voormalig bedrijfspand aan de Groenestraat kraakten. De daklozen willen in dit pand zelf een nachtopvang voor dak- en thuislozen vestigen, nu de beloofde steun van de gemeente Nijmegen om iets te doen aan de opvang van daklozen, ondanks de kou, uitblijft. In Zwolle is het gemeentebestuur gisteren wel overgegaan tot nachtopvang van dak- en thuislozen, nadat een groep Zwollenaren een dag eerder uit protest tegen het ontbreken van voldoende opvang enige tijd het stadhuis hadden bezet.

Mens en dier hebben te lijden onder de vrieskou, die nu inmiddels - met kleine onderbrekingen, zoals in de tweede week van januari - sinds 5 december 1995 aanhoudt. De politie van Krimpenerwaard vraagt met de leus 'Rij met plezier maar denk ook aan een dier' weggebruikers extra op te letten op de aanwezigheid van verzwakte dieren, die zich in deze strenge-winterperiode op de autowegen begeven. Veel dieren vallen bij het oversteken gauw ten prooi aan het wegverkeer.

Vooral vogels verkeren in nood. Voedsel is moeilijk te vinden door de bevroren grond en door het ijs kunnen de dieren moeilijk bij water komen. Het bijvoederen van watervogels kost de Vogelbescherming in Zeist ruim 10.000 gulden per week. Bij het asiel in Ureterp zijn dertig zwanen binnengebracht en het asiel 'De Fûgelpits' in Anjum herbergt twintig zwanen.

In de omgeving van Veenendaal vertoeft sinds enkele weken een dunsnavelige Siberische Notenkraker. De donkerbruin en wit gespikkelde vogel heeft zijn broedgebied in West-Rusland en is mogelijk wegens de aanhoudende oostenwind hier terechtgekomen. In 1968 beleefde ons land tijdens de zomer een spectaculaire invasie van zo'n tweeduizend Siberische Notenkrakers. Op dit moment bivakkeren op diverse plaatsen ook groepen pestvogels, die afkomstig zijn uit Siberië of Scandinavië.

De winter kan ook zijn sporen binnenshuis achterlaten. In de huiskamers staat de verwarming doorgaans aan en blijven ramen dicht, wat een lage vochtigheidsgraad geeft. De droge lucht kan dan leiden tot kromgetrokken meubels en deuren en ontstemde piano's.