Vijf bejaarden sterven aan buikgriep

GRONINGEN, 7 FEBR. Twee verpleeghuizen in Groningen zijn getroffen door een buikgriep-epidemie die aan vijf patiënten het leven heeft gekost. In verpleeghuis Innersdijk in de stad Groningen zijn vier patiënten van tachtig jaar en ouder overleden, in de Twaalf Hoven in Winsum één.

Volgens een woordvoerder van verpleeghuis Innersdijk valt niet uit te sluiten dat er meer dodelijke slachtoffers vallen. Vanochtend waren er zestig patiënten en verpleegkundigen ziek. Zondag en maandag stierven vier patiënten.

Volgens de GGD in Groningen gaat het om een maagdarm-infectie waar ouderen, jonge kinderen en mensen met verminderde weerstand extra gevoelig voor zijn. De buikgriep gaat gepaard met acuut braken, diarree en hoge koorts gedurende enkele dagen.

De overleden patiënten hadden volgens J.M. van Huffelen, directeur patiëntenzorg in Innersdijk, te weinig weerstand tegen de buikgriep. “Het is een griep die snel en hevig toeslaat. Voor verzwakte bejaarden kan het net de druppel zijn.” Van Huffelen vermoedt dat het een virus betreft dat bij de eerste getroffenen de ergste ziekteverschijnselen veroorzaakt, maar na verloop van tijd uitwoedt.

De verpleeghuizen hebben maatregelen genomen om de ziekte uit te bannen. Bewoners moeten op hun afdeling blijven en bezoekers mogen op niet meer dan één afdeling komen. Verder moet iedereen frequent zijn handen wassen, worden de toiletten extra gereinigd en deurkrukken geregeld met chloor schoongemaakt. De verpleegkundigen moeten schone kleding aantrekken als ze naar een andere afdeling willen. Innersdijk en De Twaalf Hoven hebben een opnamestop afgekondigd. De GGD verwacht dat de verspreiding van de infectie door dit soort maatregelen binnen een tot anderhalve week tot staan is gebracht.

Het Streeklaboratorium in Groningen onderzoekt momenteel welke ziekteverwekker de epidemie veroorzaakt. Viroloog F. Schröder zegt nog geen uitsluitsel te kunnen geven. Hij verwacht dat het een van de zogeheten small round structured virusses gaat die moeilijk zijn aan te tonen. Alleen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan deze virussen met een elektronenmicroscoop lokaliseren. Volgens Schröder worden ook bacteriologische infecties, bijvoorbeeld als gevolg van een voedselvergiftiging, nog niet uitgesloten. De verpleeghuizen kan volgens hem niets verweten worden.

Ook het Martiniziekenhuis in Groningen kampt met een buikgriep. Inmiddels zouden daar 24 mensen zijn getroffen door de ziekte. Op de twee locaties van het ziekenhuis zijn de afdelingen voor longchirurgie ontruimd om te worden ontsmet. Onduidelijk is of deze buikgriep in verband staat met die in de verpleeghuizen.