Verdeeldheid in PvdA over fiscale aftrek bij hypotheek

DEN HAAG, 7 FEBR. Staatssecretaris Vermeend (Financiën, PvdA) wil niet tornen aan de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Met deze opstelling neemt hij afstand van een rapport van de PvdA-fractie waarin de hypotheekrente-aftrek voor de periode na 1998 ter discussie wordt gesteld.

De staatssecretaris van financiën heeft herhaaldelijk laten weten dat in deze regeerperiode niet wordt getornd aan deze rente-aftrek. Volgens zijn woordvoerster geldt dat ook voor de volgende kabinetsperiode. “Vermeend is consequent. Als Tweede Kamerlid wilde hij niet rommelen met aftrek van de hypotheekrente. En ook voor de volgende kabinetsperiode staat, wat hem betreft, de hypotheekrente niet ter discussie”, zei Vermeends woordvoerster vanmorgen desgevraagd.

Minister-president Kok wilde aan het begin van de middag niet reageren op het rapport van de PvdA-fractie en de verdeeldheid in zijn partij.

Maandag presenteerde de PvdA-fractie de nota 'Een ongedeelde stad' waarin de Tweede Kamerleden Duijvesteijn en Van der Ploeg een “bovenmatige bevoordeling” constateren van de eigenaar-bewoner ten opzichte van de huurder. De fractie wil dat het kabinet zo spoedig mogelijke een commissie van deskundigen instelt die voor de komende regeerperiode gaat onderzoeken “hoe een meer evenwichtige balans in woonlasten tussen kopers en huurders kan worden bereikt”. Om te beginnen moet de individuele huursubsidie volgend jaar al met 300 à 400 miljoen gulden worden verhoogd.

De PvdA-fractie is geschrokken van de reacties, zo erkende Van der Ploeg vanmorgen. “De berichtgeving suggereerde dat de PvdA de hypotheekrente-aftrek wilde beperken. Dat is onjuist en wat ons betreft absoluut niet aan de orde”, staat in een vanmorgen verstuurd persbericht.

“Ik wil de aftrek van de hypotheekrente voor mensen met een normaal inkomen niet ter discussie stellen”, zegt Van der Ploeg in een toelichting. “Maar met de hypotheekrente-aftrek wordt ook veel luxe gefinancierd. Ik wil de aftrek van bijvoorbeeld het tweede huis aan de kaak stellen. De luxe-subsidie moeten we afschaffen.” Daarbij denkt Van der Ploeg aan hypotheken vanaf “400.000 à 500.000 gulden”.

Zijn partijgenoot Vermeend wil de fiscale aftrek van hypotheekrente, dus ook de hypotheken van vier à vijf ton, niet ter discussie stellen. “Dat is dan zijn mening”, zegt Van der Ploeg. “In de PvdA is een grote stroming die de luxe-subsidie wil afschaffen. Er zullen ongetwijfeld problemen aan de uitvoering kleven daarom moet een commissie van experts het een en ander goed in kaart worden gebracht. Over dat stuk wordt gediscussieerd en het eindresultaat wordt ons standpunt bij de volgende verkiezingen.”

De fracties van CDA, VVD, D66 willen de rente-aftrek niet ter discussie stellen.