Tunnel Spanje naar Marokko weer in beeld

MADRID, 7 FEBR. Betrekkelijk onverwacht heeft in Spanje het idee van de “Afrotunnel” met Marokko weer de kop opgestoken.

Tijdens een officieel staatsbezoek afgelopen week van een zware regeringsdelegatie onder leiding van premier Felipe González aan Marokko stond ondermeer het onderwerp van een tunnelverbinding tussen beide landen op de agenda. Volgens het Spaanse dagblad El País zou de Spaanse minister van openbare werken José Borrell daarbij de toezegging hebben gedaan de werkzaamheden eind volgend jaar zullen beginnen.

Daarmee lijkt andermaal het “tunnelspook” nieuw leven ingeblazen. Al vijftien jaar lang bestuderen Spanje en Marokko gezamenlijk de mogelijkheid van een vaste verbinding tussen beide oevers langs de Straat van Gibraltar. Uit de verschillende mogelijkheden van tunnels en brugverbindingen lijkt nu gekozen voor het concept van een treintunnel met een lengte van 28 kilometer en een maximale diepte van vierhonderd meter onder de zeespiegel. De tunnel zou aan Spaanse zijde in de buurt van het stadje Tarifa moeten beginnen en in Marokko nabij Tanger moet uitkomen. De bouw zou in het jaar 2010 voltooid moeten zijn.

Achillespees van het project lijkt vooralsnog de financiering. De Spaanse minister Borrell raamt de kosten van de Afrotunnel op een half biljoen peseta's (bijna zeven miljard gulden). Volgens zijn Marokkaanse ambtgenoot zal een gemeenschappelijk financieringsvoorstel worden voorgelegd aan de Europese Unie. Hij voegde er evenwel aan toe dat de rentabiliteit aantrekkelijk genoeg is voor financiering via de private sector.

Of de institutionele investeerders er net zo over denken is evenwel sterk de vraag gezien de rampzalige ontwikkelingen op dit gebied van het Chunnel-project tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. De Straat van Gibraltar is een van de belangrijkste verkeerspunten van personen- en goederen vervoer tussen Afrika en Europa. In de studies voor de Afrotunnel wordt uitgegaan van een startvervoer van jaarlijks zes miljoen personen en vier miljoen ton aan vracht. In het jaar 2020 zouden deze getallen evenwel verdubbeld kunnen zijn, zo luiden de schattingen.

Vooralsnog lijkt de tunnel evenwel vooral bedoeld om van Spaanse zijde de bereidheid te tonen om de diplomatieke verhoudingen met Marokko te verbeteren. Deze waren de afgelopen twee jaar tot beneden het vriespunt gedaald als gevolg van conflicten over visserij, landbouw, immigranten en de smokkel van cannabisprodukten. Overeengekomen werd ondermeer dat Spanje een krediet van ruim twee miljard gulden aan Marokko verstrekt en een nog onbekend deel van de bestaande schuld van 3,3 miljard gulden zal kwijtschelden.

    • Steven Adolf