Startbewijs voor 4.000 gulden

ROTTERDAM, 7 FEBR. Een startbewijs voor de Elfstedentocht is dezer dagen op de zwarte markt een hoop geld waard. Een lid van de Vereniging De Friesche Elfsteden uit Hilversum, in bezit van een startbewijs, zette de toon: hij vroeg minstens 4.000 gulden aan twee jongemannen uit Enschede die een advertentie hadden gezet. De organisatie van de Elfstedentocht verbiedt het verkopen of doorgeven van startbewijzen. Een lid van de vereniging dat daarop wordt betrapt, wordt meteen van de lijst afgevoerd. Deelnemers die op een startbewijs van een ander rijden, worden gediskwalificeerd.