Serieuze interesse van Bombardier voor 'heel' Fokker

DEN HAAG, 7 FEBR. De Canadese vliegtuigbouwer Bombardier licht met vijftien topfunctionarissen het in surséance van betaling verkerende Fokker door. De belangstelling van Bombardier is heel serieus, zo bevestigen bronnen in Den Haag en rond Fokker.

Bombardier zou van plan zijn een bod uit te brengen op “het hele Fokker”, maar wel in sterk afgeslankte vorm. Daarvoor is het nodig dat de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker, het moederbedrijf, eerst failliet gaat, zodat het nieuwe bedrijf niet wordt opgezadeld met een oude schuld. Een nieuw op te richten Fokker kan de activiteiten van het oude Fokker voortzetten.

Bronnen in Den Haag bevestigen dat de huidige grootaandeelhouder DASA de “strategische keuze” heeft gemaakt om alleen nog grotere vliegtuigen met 120 of meer zitplaatsen te ontwikkelen. Minister Wijers, zo is nu bekend geworden, zag niet veel in de ontwikkeling van deze grotere regionale toestellen door DASA/Fokker. Wijers beschouwt toestellen met 50 tot 100 stoelen als “het beste marktsegment voor Fokker”.

De koers van de aandelen Fokker is vanmorgen op de Amsterdamse effectenbeurs ingestort. De koers kelderde met 3 gulden tot 1,15. Daarna volgde enig herstel. Het aandeel noteerde omstreeks het middaguur een koers van 3 gulden. Fokker meldde gisteren dat er geen uitzicht is op een bod op de aandelen en de obligaties.

Hoeveel Bombardier in het nieuwe Fokker moet investeren is nog niet bekend. De bewindvoerders zijn momenteel bezig een “bid book” op te stellen. Daarin wordt vermeld hoeveel Fokker momenteel waard is en hoeveel erin geïnvesteerd moet worden wil het kans van overleven hebben.

In Den Haag wordt ervan uitgegaan dat Bombardier een “bruidsschat” van de Nederlandse overheid vragen. Dat zal minister Wijers (Economische Zaken) in het kabinet moeten bespreken. In Den Haag wordt ervan uitgegaan dat het om een miljardeninvestering gaat, die de begroting van Wijers te boven gaat.

Wijers houdt het scenario van een zelfstandig Fokker met voornamelijk Nederlandse financiers achter de hand voor het geval de besprekingen met overnamekandidaten stuk zouden lopen. In Den Haag wordt er rekening mee gehouden dat Fokker nog wat langer uitstel van betaling krijgt dan de nog resterende drie à vier weken. Daar is echter nog niet over gesproken. “De komende veertien dagen zijn cruciaal”, zo melden bronnen. Maar deze week vallen geen grote doorbraken te verwachten.

Fokker meldde gisteren dat de sinds 23 januari in surséance verkerende vennootschappen voor de duur van ongeveer 5 weken de bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten, “dank zij het kredietarrangement, dat door tussenkomst van de Nederlandse Staat door de Nationale Investeringsbank en ABN Amro is verzorgd”. Een eerste selectie van gegadigden is tot stand gebracht. Daarbij was volgens Fokker “onder meer van belang of de desbetreffende kandidaat in staat kon worden geacht de activiteiten van Fokker inclusief de assemblage van vliegtuigen voort te zetten”. De selectie en benadering van overnamekandidaten wordt begeleid door ABN Amro Hoare Govett.

Volgens Fokker moet er rekening mee worden gehouden dat ook in het geval van voortzetting van alle bedrijfsactiviteiten “een drastische kostenreductie, waaronder verlaging van de personeelskosten, onvermijdelijk zal zijn”.