Sara Lee betaalt recordboete in VS

WASHINGTON, 7 FEBR. De Amerikaanse fabrikant van consumentenprodukten Sara Lee Corporation, in Nederland eigenaar van Sara Lee/DE (vroeger Douwe Egberts), betaalt middels een schikking een recordboete van 3,1 miljoen dollar (5 miljoen gulden) wegens overtreding van de monopoliewetgeving. Het concern heeft bij een overneming in 1991 van belangen in de schoensmeerproduktie in de VS van het Britse bedrijf Reckitt & Colman niet voldaan aan de verplichting de autoriteiten te informeren. Sara Lee betaalde 25,8 miljoen dollar, maar beweerde dat de boekwaarde geringer was dan 15 miljoen dollar, de grens waarboven een informatieplicht bestaat. (KRF)