Renteoptimisme danig geschokt

AMSTERDAM, 7 FEBR. Aan de snelle daling van de geldmarkttarieven lijkt voorlopig even een eind te zijn gekomen. Nadat de 3-maands interbancaire rente eind vorige week nog was gedaald tot 3,01 procent, vond in de eerste helft van deze week een lichte stijging plaats tot 3,05 procent. Nog sterker was de correctie bij de 12-maands rente. Na eerst nog enkele basispunten te zijn gedaald, liep dit tarief begin deze week met 12 basispunten op tot 3,20 procent.

Deze relatief sterke correctie in het lange segment van de geldmarkt is grotendeels een afgeleide van de rentebewegingen op de kapitaalmarkt. De Nederlandse 10-jaars rente steeg gedurende de verslagweek met maar liefst 27 basispunten tot 6,17 procent. Ter verklaring hiervoor wordt deels gewezen op technische factoren. Daarnaast heeft de Deutsche Bundesbank het repo-tarief voor twee weken vastgezet op 3,3 procent, hetgeen sommigen interpreteerden als een signaal dat de officiële tarieven voorlopig niet verder omlaag gaan. Dit gevoel werd nog versterkt door de omstandigheid dat het aanhoudend sombere economische nieuws in Duitsland werd onderbroken door een sterker dan verwachte stijging van de industriële produktie. Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer. Het merendeel van de Duitse economische indicatoren wijst erop dat het voorlopig nog 'stevig blijft vriezen'. Tenzij het januari-geldgroeicijfer onaanvaardbare grote proporties aanneemt, lijkt het einde van de renteverlagingen door de Bundesbank derhalve nog niet bereikt te zijn. In dit scenario zouden op de geldmarkt en vooral op de kapitaalmarkt de rentetarieven verder kunnen dalen.

De daggeldrente, het kortste tarief op de geldmarkt, is de afgelopen week met enkele basispunten gedaald. Hieraan lijken mede de ruime verhoudingen op de geldmarkt ten grondslag te liggen. Tegenover de geldmarktverkrappende toename van de post 's Rijks schatkist met 3,7 miljard gulden, stonden 3,2 miljard gulden ruimere speciale beleningen en een 2,3 miljard gulden lagere kasreserve. Bij de overige posten die voorkomen op de verkorte balans (zoals de Weekstaat officieel heet) valt vooral de geldmarktverkrappende afname van de post Vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten met 866 miljoen gulden op. Deze mutatie vond haar oorzaak in een 'grote transactie in het kader van het betalingsverkeer'. Per saldo hoefden de banken 1,3 miljard gulden minder voorschotten in rekening courant bij DNB op te nemen. De besparing op het contingent kon daardoor de afgelopen week toenemen van 0,6 tot 0,9 procent.

De komende week lijken zich weinig belangrijke mutaties te zullen voordoen. Er zijn geen grote betalingen van of aan het Rijk te verwachten. De omvang van de nieuwe kasreserve, die morgen ingaat en een looptijd van zeven dagen heeft, is 468 miljoen gulden lager vastgesteld op 5,6 miljard gulden.

Bron: Economisch Bureau ING Groep