Provincie wil onderzoek naar behoud Olympisch Stadion

AMSTERDAM, 7 FEBR. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben gisteren besloten dat een laatste onderzoek moet worden verricht naar de mogelijkheid tot behoud van het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Maar tevens stemden GS in met het bestemmingsplan voor het terrein van het Olympisch Stadion zodat woningbouw op het terrein wordt toegestaan. Gedurende het onderzoek naar behoud van het Stadion, dat op 1 juli moet zijn afgerond, zal geen begin worden gemaakt met sloop.

In de alternatieve plannen wordt uitgegaan van behoud van het oorspronkelijke Olympisch Stadion, zonder de buitenste ring, en de bouw van achthonderd woningen. De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Zuid, waar het stadion ligt, stelden zich eind december op het standpunt dat dit voorstel van de NV Olympisch Stadion niet haalbaar was. Daarop vroeg het stadsdeel Zuid een sloopvergunning aan.

Nu Gedeputeerde Staten zich hebben uitgesproken heeft het stadsdeel de procedures voor de sloopvergunning en de twee ingediende bouwaanvragen stilgelegd. Gemeente en stadsdeel willen op het terrein ruim 1.200 woningen doen herrijzen. Wanneer blijkt dat één van de alternatieve plannen haalbaar is zijn GS, het stadsdeel en de gemeente Amsterdam bereid mee te werken aan de uitvoering daarvan.

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan om woningen te bouwen op het stadionterrein goedgekeurd, omdat uitstel niet wenselijk was.