Netto winst Nedap 21 procent omhoog

De Nederlandse Apparatenfabriek Nedap te Groenlo heeft vorig jaar een winst na belastingen behaald van 10,8 miljoen gulden. Dat is 21 procent meer dan de vergelijkbare winst in het voorgaande jaar. De omzet nam toe met 12 procent tot 153 miljoen gulden. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen naar 2,80 gulden. Vorig jaar werd boven 2,30 gulden gewoon dividend en 15 cent jubileumdividend uitgekeerd.

De groeicijfers voor omzet en winst liggen op een hoger niveau dan eerst was voorzien. De winst per aandeel steeg met 21 procent tot 6,45 gulden. Het wegvallen van de omzet van de verkiezingssystemen werd ruimschoots opgevangen door hogere omzetten van anti-winkeldiefstalsystemen.