MKB ziet niets in korting op premies

DEN HAAG, 7 FEBR. De werkgeversorganisatie MKB Nederland ziet niets in de voorstellen die staatssecretaris Linschoten gisteren in de Eerste Kamer heeft gedaan om bedrijven die een bepaalde hoeveelheid gehandicapte werknemers in dienst hebben, te belonen met een korting op de premies.

Met dit voorstel bereikte de bewindsman dat de PvdA-fractie en daarmee een meerderheid in de senaat voor privatisering van de Ziektewet stemde. De werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf verwacht dat de kleinere ondernemingen het slachtoffer zullen worden van deze plannen. “We zijn er helemaal niet blij mee”, zei E. Tielens, secretaris sociale zekerheid van MKB Nederland vanochtend.

Hij verwacht dat de kleinere bedrijven enerzijds weinig zullen profiteren van de regeling en anderzijds wel voor de kosten daarvan moeten opdraaien. “Daar zijn we absoluut niet over te spreken.” Het is voor kleinere ondernemingen veel moeilijker in hun personeelsbestand werknemers met een handicap op te nemen, aldus Tielens, en dus zullen ze niet in aanmerking komen voor een reductie op de arbeidsongeschiktheidspremies.

Evenmin ziet MKB Nederland iets in het plan van de staatssecretaris om bedrijven die een deel van hun activiteiten uitbesteden aan de Sociale Werkvoorziening - waar onder andere gehandicapten werken - een premiekorting te geven. Hierbij heeft Linschoten juist de kleinere bedrijven op het oog. Volgens Tielens is het voor veel ondernemingen moeilijk zo niet onmogelijk een deel van hun werk door de gehandicapte werknemers van de Sociale Werkvoorziening te laten verrichten. Hij wijst erop dat deze organisatie bovendien wordt geacht de markt op te gaan en daardoor dus private ondernemingen zal beconcurreren.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW reageerde terughoudend op het plan van Linschoten. Zij wil eerst dit voorstel over de premiekortingen, dat de bewindsman nog moet maken, onder ogen krijgen.