Kamer tegen Rusland in Raad Europa

DEN HAAG, 7 FEBR. Een meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, CDA, GroenLinks en de kleine christelijke fracties) vindt dat Nederland morgen tegen de toetreding van Rusland in de Raad van Europa moet stemmen.

Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) is dat niet van plan. Nederland zou dan volgens de bewindsman het enige lid van de 38 lidstaten van de Raad zijn dat zich tegen toetreding keert. De Assemblée van de Raad van Europa stemde vorige maand in grote meerderheid voor toetreding van Rusland.

Kamerlid Blaauw (VVD) diende tot woede van Van Mierlo een motie in om toetreding uit te stellen tot na de presidentsverkiezingen en de terugtrekking van de Russische troepen uit Tsjetsjenië. Rusland voldoet volgens Blaauw niet aan de normen op het gebied van mensenrechten, democratie en rechtsstaat die de Raad van Europa aan zijn leden oplegt. Van Mierlo wierp tegen dat het aannemen van de motie betekent dat Nederland zal worden aangewreven een poging te hebben gedaan Rusland te isoleren. Daardoor zullen de betrekkingen tussen Nederland en Rusland “langdurig een knauw krijgen”. De bewindsman viel fel uit naar Blaauw: “Niemand wil Ruslands toetreding blokkeren, zegt u dat iets of niet?”

Wachten tot na de verkiezingen beïnvloedt volgens Van Mierlo de stembusuitslag ten gunste van “niet-hervormingsgezinden”, die de afwijzing voor de Raad in hun campagne als “politieke vernedering” zullen opspelen. De bewindsman formuleerde naar aanleiding van opmerkingen van Sipkes (GroenLinks) over de deplorabele toestand in Russische gevangenissen het verschil van inzicht tussen voor- en tegenstanders van de toetreding aldus: “Er is misschien een kans dat er sneller iets aan die gevangenissen gebeurt wanneer Rusland lid is. U vraagt of het wel lid moet worden nu die gevangenissen zo zijn.”

De ambassadeurs van de lidstaten van de Raad van Europa buigen zich vandaag over de toetreding van Rusland.